Høringssvar fra Hjartdal Frivilligsentral

Dato: 02.11.2021

HJartdal Frivilligsentral(HjaF) vart etablert i 1998 og har utvikla seg positivt i alle år, men med stor utvikling og forandring dei siste 6 åra.

Vi er eigd av ein stiftelse (Hjartdal Turist og Bygdesentral) som kun har den oppgåva og vere eigar av HjaF. Vi ser klart at HjaF og andre Frivilligsentralar meir og meir blir inkludert og er ein viktig støttespellar i kommunal, frivilligsektor og nærmiljøet. Det er fint med krav frå statleg hald. Vi låner ut lokaler og samarbeider om kommunale lokaler, det vi eig kan frivillige lag/org låne gratis.

Vi vil støtte Norges Frivilligsentraler (NFS) sine innspell til høringen. Vi går for modell 1 med justeringar og støtte og krav til ein 100% dagleg leiar stilling. HjaF har ein 70% dagleg leiar stilling, og ser det er heilt nødvendig med ein 100% dagleg leiar stilling sjølv om ein er ein liten kommune. Vi støtter alle punkter i NFS sitt høringssvar. Mvh Torunn Gjerjordet på Hjartdal Frivilligsentral