Høringssvar fra Rennebu frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Frivilligsentralene i Nettverk Fjell i Sør Trøndelag (i alt 15 sentraler) stiller seg bak Norges Frivilligsentral sitt redigerte høringsutkast til KUD.