Høringssvar fra Døves frivilligsentral

Dato: 10.11.2021

Døves Frivilligsentral er enig med Oslo Frivilligsentraler sin høringssvar av 18. oktober 2021.

Vi går også inn for modell 1 som gir den tryggeste forutsigbarheten for Døves Frivilligsentral.

Modell 4 frykter vi at man blir tvunget til å sammenslå med andre frivilligsentraler, og det vil bli store konsekvenser for Døves Frivilligsentral som har tegnspråk som førstespråk i vår virksomhet. Døves Frivilligsentral er et byomfattende tilbud for alle døve som bor i 15 bydeler i Oslo.

Dersom man skulle slå sammen, frykter vi at tegnspråkmiljøet blir forverret, da trekker døve fra tilbudet til andre frivilligsentraler som har muntlig norsk kommunikasjon. Det betyr at døve blir mer avhengig av tegnspråktolker som er vanskelig å få tak i.

Modell 1 gjør at Døves Frivilligsentral kan fortsatt drive vår virksomhet på døves premisser, nemlig at tegnspråk er språket vi bruker uten barriere.

Vi jobber sammen med Oslo Døveforening for å skape et tegnspråkhus i Oslo, der det vil bli samlokalisering på ett sted. Der vil det bli et fantastisk tegnspråkmiljø, der vi ivaretar Språkloven om norsk tegnspråk og overføring av språk mellom generasjoner, alt fra barn til eldre.

Oslo 10. november 2021

Niels Kristensen

Daglig leder for Døves Frivilligsentral