Høringssvar fra Frivilligklubben i Fagforbundet Kultur i Oslo

Dato: 09.11.2021

Høringssvar fra Frivilligklubben

Frivilligklubben syns forslaget til ny forskrift i hovedsak er godt. Vi mener at det er svært viktig å ta inn krav om daglig leder i heltidsstilling. I tillegg mener klubben at frivilligsentralene bør styrkes med flere ansatte. Å fjerne kravet om daglig leder i 100% stilling vil svekke frivilligsentralene.

I forhold til hvilken modell, foretrekker vi modell 1. Denne modellen sikrer fortsatt drift av eksisterende frivilligsentraler, og den sikrer ansettelsene til de daglige lederne ved frivilligsentralene.

Frivilligsentralene må ha egne lokaler der det er mulig å ha aktiviteter og møter, både i regi av frivilligsentralen selv og i regi av samarbeidspartnere, som frivillige organisasjoner og nettverk i nærmiljøet.

Mvh styret i Frivilligklubben, Fagforbundet Kultur i Oslo

9.11.2021