Høringssvar fra Bærum Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Til Kulturdepartementet,

Vedlagt sndes høringssvar om ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler.

Vennlig hilsen

Jorunn Liodden

Daglig leder

Bærum Frivilligsentral

Vedlegg