Høringssvar fra Helsedirektoratet/Senteret for et aldersvennlig Norge

Dato: 12.11.2021

Det vises til at Kulturdepartementet har sendt forslag til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler på høring. Helsedirektoratet er ikke på høringslisten, men vil gjerne gi våre innspill. Innspillet følger i vedlagte brev.

Vedlegg