Høringssvar fra Tysvær kommune

Dato: 26.10.2021

Høringssvar fra Tysvær kommune, vedtatt i formannskapet 19.10.2021. (F.sak 077/21)

Kulturdepartementet ber i høringsnotatet om særskilt oppmerksomhet og tilbakemelding på hvilken av de skisserte finansieringsmodellene som egner seg best.

Tysvær kommune vurderer høringsnotatets modell 4 som best egnet. Modellen gir kommunene størst fleksibilitet og gir mulighet for større enheter i stedet for flere små frivilligsentraler. Modell 4 vil også totalt gi tilskuddsordningen en mer rettferdig fordeling enn de øvrige skisserte modellene