Høringssvar fra Sunnfjord kommune

Dato: 12.11.2021

Sunnfjord kommune har innspel til høyringa. Det har har vore kommunestyrevedtak på innspelet.

Vedlagt ligg innspelet og kommunestyrevedtaket.

2 vedlegg

Vedlegg