Høringssvar fra Heggedal Nærmiljøsentral

Dato: 15.10.2021

Kort oppsummert

Heggedal Nærmiljøsentral takker for et godt forslag til ny forskrift og støtter i hovedsak forslaget til nye retningslinjer. Vi vil ved gjennomføring klart anbefale økonomisk modell nr. 1. Asker kommune og vi (Heggedal Nærmiljøsentral) vil ved gjennomføring etter modell 4 i betydelig grad tape, både økonomisk og i forhold til pågående aktiviteter. Virkningen for de ikke-kommunale frivilligsentralene vil kunne bli kritisk allerede fra januar 2022 (2023 etter ny informasjon om iverksettelse) – om ikke akutte og avbøtende tiltak i gjeldende samarbeidsavtaler iverksettes fra kommunens side. Trygghet og forutsigbarhet er særs viktige faktorer for frivilligheten, så også for frivilligsentralene og nærmiljøsentralene. (Vi ser forøvrig heller ingen grunn til å tukle med hestens navn.)

Vedlegg