Høringssvar fra Skiptvet Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Skiptvet Frivilligsentral har behandlet høringen i sitt styre og uttaler følgende: Skiptvet Frivilligsentral mener at modell 1 er den modellen som er best egnet som finansieringsmodell. Dette fordi det gir frivilligsentraler i små kommuner en forutsigbarhetog mulighet til å drive på det nivået som alerede er etablert.

Det er stor usikkerhet for frivilligsentralene når finansieringen skal gis over de kommunale budsjetter hvert år. Det vanskeliggjør planlegging av aktiviteter fremover og skaper usikkerhet både for ansatte og alle de frivillige ved Frivilligsentralene.

Når det gjelder å forskriftsfeste fri leie av lokaler, mener vi dette er unødvendig og uhensiktsmessig.

Det bør være opp til kommunene selv som kjenner de lokale forholdene i kommunen og samarbeidet med andre aktører, hvorvidt det er grunnlag for dette.

-Styret i Skiptvet Frivilligsentral