Høringssvar fra Frelsesarmeen

Dato: 12.11.2021

Ringebu frivilligsentrals daglige leder og leder for ressursgruppen støtter forslag i modell nr.1 med fordeling etter samme prinsipp som før 2017 - dvs. et fast beløp per frivilligsentral.