Høringssvar fra Bardu kommune

Dato: 28.10.2021

Bardu kommunestyres behandling av sak 52/2021 i møte den 27.10.2021:

Bardu kommune gir følgende høringssvar til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler:

  • Bardu kommune anser modell 1 for tildeling av tilskudd til frivilligsentraler som mest egnet.
  • Modell 1, Fordeling etter samme prinsipp som før 2017 – et fast beløp per frivilligsentral.