Høringssvar fra Namdalseid frivilligsentral

Dato: 08.11.2021

Namdalseid frivilligsentral er en av fire frivilligsentraler i Namsos kommune. Namdalseid frivilligsentral er kommunalt eid, mens de andre frivilligsentralene har andre eierstrukturer.

Namdalseid frivilligsentral uttaler seg ikke om forhold som ikke er relevante for denne sentralen.

Styret i Namdalseid frivilligsentral anbefaler modell 1 som ny forskrift for landets frivilligsentraler.

Bakgrunnen for dette er at vi mener at nærhet til frivillige og brukere er noe av det viktigste som finnes for en godt drevet frivilligsentral. Dette i motsetning til modell 4 som oppmuntrer til sentralisering og større frivilligsentraler. Modell 4 er ikke hensiktsmessig for mindre kommuner med flere frivilligsentraler.

Modell 1 vil fortsatt gjøre det mulig for lokalsamfunn å drive og opprette frivilligsentraler etter behov, ikke etter innbyggerantall.