Høringssvar fra Kristiansund kommune

Dato: 11.06.2021

Vedlagt høringsuttalelse fra Kristiansund kommune.

Vedlegg