Høringssvar fra Universitetet i Oslo

Dato: 09.06.2021

Høringssvar fra Universitetet i Oslo følger vedlagt og er i tillegg sendt til postmottak via arkivsystemet.

Beste hilsen

Kirsti Margrethe Mortensen
Avdeling for studieadministrasjon

Vedlegg