Høringssvar fra Norsk Medisinstudentforening

Dato: 21.06.2021

Norsk medisinstudentforening takker Kunnskapsdepartementet for å sende ut saken på høring, og for muligheten til å komme med innspill til forskriftsendringen.

Vi støtter samtlige av departementets forslag til endringer i utdanningsstøtte som følge av covid-19-utbruddet. Vi syns det er positivt at Regjeringen foreslår å videreføre tiltakene som følge av covid-19-pandemien, og tror dette er gode tiltak for studentene i en uforutsigbar tid.

På vegne av Norsk medisinstudentforening,

Maja Elisabeth Mikkelsen

Leder