Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Dato: 17.06.2021

Utdanningsforbundet avgir i denne saken høringssvar som forbund i Unio. På grunn av den korte høringsfristen sender vi vårt svar direkte.

Høringens tema er endringer i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19, og angår studenter og elever i utlandet som midlertidig har flyttet hjem til Norge på grunn av pandemien. Kunnskapsdepartementet foreslår at retten til lån og stipend for høsten 2021 skal gjelde selv om det ikke vil være mulig å reise til studiestedet i utlandet i starten av høstsemesteret.

  • Nettbaserte eller samlingsbaserte tilpasninger for utdanninger i utlandet som ellers oppfyller kravet om å være stedbasert, tillates høsten 2021 dersom utbruddet av covid-19 er årsaken til tilpasningene.
  • Studenter og elever i utlandet som må starte høstsemesteret 2021 med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av covid-19-pandemien, vil ha rett til lån og stipend.

Utdanningsforbundet støtter forslaget til endringer i forskriften. Det vil fortsatt være nødvendig med tiltak for å motvirke spredningen av Covid 19, og det er riktig å skjerme studenter og elever mot negative økonomiske konsekvenser av disse tiltakene.