Høringssvar fra NAV Fredrikstad

Dato: 28.02.2023

All forenkling på tvers av lovverk og mellom stat og kommune, ønskes velkomment. Vi håper at et felles behandlingsansvar for stat og kommune er et skritt på veien til et felles personvern. Dette vil forenkle veiledernes jobb betraktelig og ikke minst vil vi fremstå som ett NAV for innbyggerne og øke innbyggertilfredsheten.