Høringssvar fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Dato: 30.09.2020

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har ilite å bemerke når det gjelder forskrifter til nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger. Vi har notert at arbeid med minoritetsfamilier er en del av utdanningen. Dette er positivt og bør vektlegges i begge utdanningene.

Det er forvirrende med to masterutdanninger som nesten er likelydende og vanskelig å holde dem fra hverandre.

Når det gjelder praksis, bør de som avslutter en masterutdanning innen barnevernsfaglig arbeid, inneha solid praksis.