Høringssvar fra Oslo kommune, byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap