Forsiden

Høringssvar fra Norsk Kiropraktorforening

Dato: 30.06.2020

Norsk Kiropraktorforening (NKF) takker Kunnskapsdepartementet for å ha fått høringutkastet "Forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger" til gjennomsyn.

NKF har ingen innspill eller merknader til høringsutkastet.