Høringssvar fra Blå Kors Norge

Dato: 20.09.2021

Spørsmål 1 Dekker utdanning kompetansebehovene:

Samlet sett dekker utdanningen kompetansebehovene i tjenestene langt på vei. Støtter forslag om å inkludere læringsutbytte ift selvmords- og overdosefare også i det tverrfaglige videretdanningsløpet, se svar på spørsmål 10.

Spørsmål 7 Beskrivelsen av praksisstudiene, innhold og omfang

Som en overordnet beskrivelse synes denne tilstrekkelig. Bare en kommentar; burde det stå veiledet praksis i første setning?

Spørsmål 9 Utdanningens navn, skal det inkl avhengighet?

I arbeid med rus og psykisk helse, vil en møte mange som har utviklet spill- eller atferdsavhengighet (shopping, sex, mat mv). Behandling av spillavhengighet er per nå et etablert tilbud ved de fleste ruspoliklinikker. Vi møter pasientene med atferdsavhengiget i forbindelse med rus- og spillbehandling selv om atferdsavhengighet ikke er en diagnose så langt. For pasientene vil det være en fordel om de slipper å bevege seg mellom altfor spesialiserte tjenestesteder for å få hjelp for beslektede lidelser, ikke minst fordi de er sårbare i etablering av nye relasjoner til hjelpere og for relasjonsbrudd.

Spørsmål 10 Ad læringsutbytte ift selvmords- og overdosefare

Kompetanse på overdose- og selvmordsfare er svært sentralt, både å kunne bidra til å forebygge, kartlegge, vurdere, iverksette tiltak og ikke minst dokumentere eget arbeid. Vi erfarer at det er uønsket variasjon blant medarbeidere i tjenestene tross at vi arrangerer jevnlige Vivat-kurs og har etablert prosedyrer i tråd med pasientsikkerhetskampanjen mv. Viktig at dette er implementert i alle videreutdanninger og masterforløp innen rus/avhengighet og psykisk helse, da det gir et enda bedre grunnlag for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid med kvalitetssikring ute i virksomhetene. Sosial- og helsefaglige har tilsvarende ansvar for å kartlegge mv. som sykepleierne

Masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Spørsmål 1 Dekker utdanningen kompetansebehovene

Ja. Bra at familie- og generasjonsperspektivet er ivaretatt.

Spørsmål 7 Overordnet beskrivelse av praksisstudier

Vurderes som dekkende.

Spørsmål 9. Vedr. avhengighet ut over rus

I arbeid med rus og psykisk helse, vil en møte mange som har utviklet spill- eller atferdsavhengighet (shopping, sex, mat mv). Behandling av spillavhengighet er per nå et etablert tilbud ved de fleste ruspoliklinikker. Vi møter pasientene med atferdsavhengiget i forbindelse med rus- og spillbehandling selv om atferdsavhengighet ikke er en diagnose så langt. For pasientene vil det være en fordel om de slipper å bevege seg mellom altfor spesialiserte tjenestesteder for å få hjelp for beslektede lidelser, ikke minst fordi de er sårbare i etablering av nye relasjoner til hjelpere og for relasjonsbrudd.