Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116587

Dato: 28.06.2021

Vernepleiere bør inkluderes. Da de er istand til å fullføre denne utdanningen, med bakgrunn i sin kompetanse.