Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet - Det helsevitenskapelige fakultet