Høringssvar fra Sørlandet sykehus helseforetak

Dato: 20.09.2021

Fagmiljøet ved Sørlandet sykehus HF mener at dokumentet er godt gjennomarbeidet og at de ikke savner vesentlige områder.

Praksisperioden kan med fordel forlenges.

Høringsspørsmål 9: Ja, "avhengighet" bør med i betegnelsen på utdanningen.