Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 319505

Dato: 16.08.2021

Det bør vurderes om vernepleiere kan inkluderes i denne masteren. De har etter min mening kompetanse til å gjennomføre denne utdanningen.