Høringssvar fra SPoR -NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus