Høringssvar fra Sykehuset Innlandet HF

Dato: 16.09.2021

Oversender med dette høringssvar på vegne av Sykehuset Innlandet.

Med hilsen

Inger Torun Holmgren

Avdelingssjef for Kompetanse og utdanning

Sykehuset Innlandet HF

Vedlegg