Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184519

Dato: 15.09.2021

Høringssvar, Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse .

§ 2: Uvisst hvorfor 'oral og seksuell' helse fremheves spesielt i et så overordnet dokument; - ingen andre helsetilstander er spesifisert.

§4e: Uttrykket "avansert medikamtfri behandling": Hva slags behandling som er medikamentfri skal det gis kunnskap om, som ikke allerede er dekket av §4b? Bør den ikke den mest avanserte kunnskapen på dette området være en grunnmur i hele utdanningen? Uansett oppfattes tematisertingen av dette under et punkt som omhandler medisinering, som tendensiøs.