Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse