Høringssvar fra NSFLOS

Dato: 25.02.2021

Vedlagt som pdf er NSFLOS - CNorsk sykepleierforbund landsgruppe av operasjonssykepleiere) sitt høringssvar til Forskrift om nasjonsal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning.

Med vennlig hilsen

Aina Hauge

Faggruppeleder

NSFLOS

Vedlegg