Høringssvar fra UiT, Norges arktiske universitet (UiT)

Dato: 24.02.2021

UiT, Norges arktiske universitet (UiT), Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved instituttleder Nina Emaus, Master i sykepleie (MSc i sykepleie) ved studieleder Randi Børresen og ansatte ved MSc, programmet takker for muligheten til å gi høringsinnspill til de nasjonale retningslinjene.

Høringen er lagt ved som vedlegg

Vedlegg