Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 23.02.2021

Til Kunnskapsdepartementet

Sak 20/25612 RETHOS 3 Operasjonssykepleie.

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF ligger vedlagt.

Til informasjon kommer det et ekstra høringssvar fra Akuttklinikken med konkrete forslag direkte inn i utkast til retningslinje.

Vennlig hilsen

Kari Raaum Hovde

Assisterende utdanningsleder

Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg