Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 10.02.2021

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken.

Forslaget berører ikke NAV sitt samfunnsoppdrag på en direkte måte.

NAV har begrenset forutsetninger for å vurdere de konkrete forslag til innhold i kunnskaps- og ferdighetsmål og om disse er i tråd med behovene for kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

NAV har ingen spesielle kommentarer til forslaget til forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanningen