Høringssvar fra Lovisenberg diakonale høgskole

Dato: 27.02.2021

Høringsuttalelse fra Lovisenberg diakonale høgskole er vedlagt i separat dokument.

Vedlegg