Høringssvar fra Helse Bergen HF

Dato: 26.02.2021

Helse Bergen takker for muligheten til å gi høringsinnspill til forskrifter om nasjonale retningslinjer for videreutdanning i sykepleie innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon og kreft (ABIOK-utdanningene).

Helse Bergen har hatt en bred involvering fra de ulike fagmiljøene (ledere og fagansvarlige) i sykehuset både gjennom høringsmøter og skriftlige innspill.

Se vedlegg 1 og 2

Vedlegg