Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF, Akuttklinikken

Dato: 23.02.2021

Til Kunnskapsdepartementet

Vedr sak 20/1151: RETHOS 3 operasjonssykepleie

Viser til Oslo universitetssykehus HF sitt høringssvar, sendt tidligere i dag.

Vedlagt ligger et mer detaljert innspill, som fagmiljøet i Akuttklinikken har utarbeidet, men som baserer seg på dette.

Vennlig hilsen

Kari R. Hovde

Assisterende utdanningsleder

Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg