Høringssvar fra Sex og samfunn

Dato: 28.02.2021

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi har jobbet feltet i 50 år og arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. Vi driver ulike opplæringstiltak og fagutvikling for helsetjenesten via kurs og opplæring for helsepersonell over hele landet, studenter ved høgskoler og universiteter, for hospitanter, og for personer med minoritetsetnisk bakgrunn.Vårt arbeid er forankret i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

Vi ønsker å svare i tråd med spørsmål nummer 6 at det er kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er ikke nevnt i forslaget. Seksuell helse må ses i sammenheng med både psykisk og fysisk helse. Retningslinjen må ta utgangspunkt i at vi mennesker er seksuelle hele livet, og at alle har en seksualitet. Dette må inngå i et livsløpsperspektiv som i tillegg er inkluderende og som bidrar til å fremme mangfold.

Sykepleiere mangler kompetanse og mange kvier seg for å ta opp temaet seksuell helse. Det å gi støtte, omsorg og veiledning til pasient og pårørende bør inkludere seksuell og reproduktiv helse. Mange sykdommer, med påfølgende operasjoner, påvirker kroppen fysisk og psykisk, noe som igjen påvirker seksualitet. Det å få god informasjon om kroppslige endringer som følge av operasjoner, samt hvilke følger dette kan ha for seksuell helse er viktig. Kunnskap gir trygghet i utøvelse av helhetlig sykepleie. Seksuell helse er en bekymring for mange, og ved at helsepersonell fjerner skam og tabu tilknyttet dette vil flere oppleve bedre seksuell helse postoperativt. Tematikken bør derfor inngå som en naturlig del av informasjonen ved pasient og pårørende-samtale.

Sex og samfunn mener at utdanningen må sørge for nødvendig og relevant kunnskap og kompetanse innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Vedlegg