Høringssvar fra Norsk kirurgisk forening

Dato: 04.01.2021

Kunnskapsdepartementet

Deres ref.: 20/1151- Vår ref.: Dato: 4.1.2021

Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning

Norsk Kirurgisk Forening støtter forslag til ny forskrift for operasjonssykepleierutdanning. Spesielt løftes viktigheten av en nasjonal standard for utdanningen som besørger en harmonisering av utdanning på tvers av utdanningsinstitusjoner frem. Aktuelle læringsmål synes faglig godt forankret og aktuelle for en tidsriktig og aktuell utdanning. Samtidig er det mangel nasjonalt på operasjonssykepleiere og Norsk Kirurgisk Forening oppfordrer Kunnskapsdepartementet, sammen med Helse og Omsorgsdepartementet, til å utrede flere tiltak for å styrke rekrutteringen til faget.

Med hilsen

Norsk kirurgisk forening

John Christian Glent

Leder NKF