Høringssvar fra VV HF

Dato: 27.02.2021

Forslag til forskrift for retningslinjer for AIO utdanningene kunne med fordel hatt en felles del med felles innhold. Det oppleves lite hensiktsmessig at de er så forskjellige i utforming, overskrifter og ordbruk.

Veiledningsansvar og -oppgaver i forhold til både kollegaer og studenter kunne vært mer utdypet.

Temaene «Likeverdige helsetjenester» og «Etiske problemstillinger» kunne vært mer vektlagt

Dagens krav om å arbeide kontinuerlig med systematisk forbedringsarbeid bør vektlegges.

Krav til digital kompetanse og avansert medisinsk teknologi kunne vært mer beskrevet.

Lengde på praksis og timeantall pr uke, skiller operasjonssykepleierutdanningen seg ut med 28 uker/ 40 timers uke. Anestesisykepleierutdanningen og intensivsykepleierutdanningen har 30 uker/ 30 timers uke. Det er uklart hvorfor denne utdanningen har kortere praksis i antall uker, men et større timeantall pr uke