Høringssvar fra KS

Dato: 30.09.2020

KS støtter ikke forslaget om endring i § 6-6.

KS har forståelse for at det kan oppstå situasjoner som gjør det vanskelig for studenter å legge fram politiattest i tide. Imidlertid kan man ikke løse dette problemet ved å flytte løsningen til praksisstedene, som for eksempel skoler og barnehager, verken som en generell ordning eller som en særlig ordning knyttet til koronautbruddet. Barnehager, skoler og andre praksissteder har sine egne utfordringer knyttet til koronautbruddet og det er urimelig at de i tillegg skal pålegges oppgaver på grunn av redusert kapasitet hos politiet.