Høringssvar fra Sykehuset Innlandet HF - divisjon prehospitale tjenester- kompetanseavdelingen

Dato: 15.09.2020

§ 3-11 Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagd paramedisin

Dette støttes fordi dagens akuttmedisinforskrift definerer grunnnivået som fagarbeidernviå. Dettte nivået skal bestå. Utviklingen av ambulansefaget krever at fagarbeidernivået kan få tilgang på høgre utdanning uten studiekompetanse. Nasjonal Paramedic utdanning(60 st.p) for fagarbeidere blir nå nedlagt. Det er derfor viktig at grunnnivået i Norges ambulansetjeneste tilbys høgere utdanning med mulighet for strukturert kompetanseutvikling - selv uten studiekompetanse.