Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 25.08.2020

Helseforetakene som er medlemmer i Spekter, er opptatt av at ambulansetjenesten har en kompetanse som er oppdatert og tilpasset de til enhver tid gjeldende arbeidsoppgaver.

I arbeidet med å utvikle bachelorutdanningen i paramedisin var helseforetakene tydelige på at ambulansefagarbeideren skal være yrkeskategorien som utgjøre grunnmuren i ambulansetjenesten. I tillegg vil det være behov for kompetanse på bachelornivå. I den sammenheng ble det også utrykt at det burde utvikles en y-vei inn i bachelorstudiet slik at ambulansefagarbeidere kan ha mulighet til å ta en videreutdanning uten å gå veien om studiekompetanse. Spekter støtter derfor endringen i § 3-11 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagt paramedisin. Vi mener det er positivt at utdanningsinstitusjonene kan utvikle en y-vei inn til bachelorstudiet og at søkere med relevant fagbrev kan begynne på studiet uten generell studiekompetanse.