Høring - Forskrift om tilskudd ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi

Forskrift om tilskudd ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi. Fastsatt 11. februar 2004Utgått.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2004


Høringsuttalelser:

Norges Bondelag

Uttalelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Norsk sau- og geitalslag

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse