Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUGs høringssvar - forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Vedlegg