Høringssvar fra Senter for IKT i utdanningen

Innspill fra Senter for IKT i utdanningen

Dato: 26.08.2016

Svartype: Med merknad

Senter for IKT i utdanningen takker for muligheten til å komme med innspill til forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger. Senteret stiller gjerne opp for å utdype sine innspill.

Vedlegg