Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

Dato: 01.09.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.