Høringssvar fra Ingeborg Milner

Dato: 26.11.2020

Ektefeller, barn og kjærester til norske statsborger og som reiser sammen med denne til Norge , får gå i karantene på et egnet sted og slipper å bo på karantenehotell.