Høringssvar fra Bjarte Bø-Sande

Dato: 27.11.2020

Jeg er gjort kjent med høringsnotatet i siste liten.

Jeg har en kjæreste fra Thailand, og Thailand er en av landene som er merket rødt og samtidig er blant landene med lav smitteforekomst.

Jeg ber om at kjærester og ektefeller fra Thailand fritas for karantenehotellplikten så lenge den norske borgeren har egen bolig.