Høringssvar fra Aud Kristine Fjeldstad

Dato: 27.11.2020

Til regjering og politikere

Ønsker at gjeldende forskrift om opphold på karantenehotell endres slik at tiltakene vil fremstå mer rettferdig.
Det bør vurderes å avvikle opphold på karantenehotell for alle norske statsborgere som bor og arbeider i andre land i Norden.
Det oppleves støtende at det er svært mange innreisende som unntas opphold på karantenehotell, eksempelvis studenter, arbeidsinnvandrere og diplomater, men vår sønn som arbeider som lege på sykehus i København avskrekkes fra å komme hjem til jul med kravet om opphold på karantenehotell i 10 dager. Vi ber om lemping av reglene: slutt på karantenehotell. Følgende krav til våre kjære som vi ønsker å få hjem til jul: dokumentasjon på at karantene gjennomføres på en fast adresse i perioden. Dokumentasjon på covid19 tester ved ankomst og ny test etter fem dager. Rapportering til smittevernlege i kommunen samt stille seg positiv til stikkprøvekontroll. Det som blir underlig for vår sønn er at hans samboer i København, som er student, kan reise hjem til sine foreldre og gjennomføre karantene i sitt barndomshjem. Fullstendig uforståelig at forskriften rammer så urettferdig. Håper så få som mulig slipper å sitte alene i julen, spesielt denne julen.